Autor: Wojciech Kotowski

Książka zatytułowana „Problematyka wypadków drogowych”, Wyd. „Palestra” stanowi prawną ocenę analizy zdarzeń drogowych dokonywanej przez organy procesowe, w kontekście stopnia trafności formułowanych przez Policję, prokuratora, adwokata i sędziego przy pomocy biegłych wniosków oraz metodyki pozyskiwania innych dowodów osobowych w toku postępowania w sprawach o wypadki drogowe, w warunkach pełnej realizacji zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ponadto opracowanie odpowiada na pytanie w czym tkwi problem popełniania przez organy procesowe błędów w sferze podmiotowej, kiedy oskarża się faktycznego pokrzywdzonego, zaś sprawca występuje w roli pokrzywdzonego lub uznaje się winę osoby, której czyn nie stanowi przestępstwa czy nawet wykroczenia drogowego. Wskazuje również metodę przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku, co jest niewątpliwie możliwe jedynie w warunkach pełnej aktywności intelektualnej. Chodzi wszakże o stałe, systematyczne i konsekwentne podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób zajmujących się prawnymi problemami ruchu drogowego, Celem publikacji nie jest wytykanie błędów organom procesowym, ale próba uświadomienia, że w rękach policjanta, prokuratora i sędziego leży los człowieka, który niekiedy zostaje niefortunnie uwikłany w tok postępowania, a zatem organy te nie mogą się mylić.

W książce dokonano gruntownej analizy kilkudziesięciu wypadków drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów, jak również najczęściej spotykanych form zderzeń pojazdów samochodowych.

Wojciech Kotowski

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej