Autor: Wojciech Kotowski

Stan prawny - 14 października 2015 r.

Podstawą uchwalenia nowej ustawy – Prawo o zgromadzeniach była konieczność kompleksowego i spójnego uregulowania zasad i trybu organizowania oraz odbywania zgromadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem standardów konstytucyjnych, a także międzynarodowych, w tym praw gwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). Intencją ustawodawcy jest stworzenie takich warunków organizowania i odbywania zgromadzeń, które z jednej strony pozwolą na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli oraz inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, z drugiej zaś zagwarantują zarówno uczestnikom zgromadzenia, jak i osobom postronnym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zapewnią ochronę porządku publicznego oraz wolności i praw innych osób.

 

O Autorze :

Wojciech Kotowski,

Prawo o zgromadzeniach

 

mgr administracji bezpieczeństwa publicznego, zawodowo związany z Prokuraturą Generalną, pełni funkcję sekretarza redakcji „Prokuratura   i Prawo” i redaktora odpowiedzialnego, jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Paragraf na Drodze, wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. J. Sehna w Krakowie, a także członkiem Rady Naukowej miesięcznika Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i rzeczywistym członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się prawnymi i kryminalistycznymi problemami ruchu drogowego. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych oraz kilkuset artykułów  i glos.

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej