Uprawnienia Mandatowe StrażyMiejskiej / Gminnej

Opracowanie zawiera minimum wiadomości adresowanych do strażników, stanowiących kompendium wiedzy umożliwiającej właściwe kwalifikowanie czynów zabronionych, w ramach których strażnik może reagować przez nakładanie mandatów karnych.

Format : 147 x 102 mm

Zawiera:

1. Taryfikator kwotowo-punktowy.  Stan prawny  1 stycznia 2018 r

2. Uprawnienia mandatowe SM . Stan prawny: grudzień 2019 r.

SM okladki

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej