Uprawnienia Mandatowe Straży Granicznej

Tytułowe zagadnienie obejmuje uprawnienia mandatowe funkcjonariuszy Straży Granicznej (SG).

Opracowanie zawiera minimum wiadomości adresowanych do funkcjonariuszy SG, które stanowią kompendium wiedzy umożliwiającej właściwe kwalifikowanie czynów zabronionych, w ramach których funkcjonariusz ten może reagować przez nakładanie mandatów karnych. Opanowanie tej wiedzy sprawi, że funkcjonariusz SG będzie kompetentny.

Format : 147 x 102 mm

Zawiera:

1. Taryfikator kwotowo-punktowy.  Stan prawny 1 stycznia 2018 r

2. Taryfikator naruszeń związanych z Transportem Drogowym ( TD) ;  Stan prawny wrzesień 2015 r

ZAŁĄCZNIK nr I Art. 92 ust. 1 i 2 UTD

ZAŁĄCZNIK nr 2 Art. 92 ust. 3 i 4 UTD

ZAŁĄCZNIK nr 3 Art. 92a ust. 1 i 6 UTD

3. Uprawnienia Mandatowe - stan prawny: luty 2015 r.

SG okladki

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej