Uprawnienia Mandatowe Policji

Format : 147 x 102 mm

Zawiera:

1. Taryfikator kwotowo-punktowy.  Stan prawny 11.04.2015

2. Taryfikator naruszeń związanych z Transportem Drogowym ( TD) ;  Stan prawny wrzesień 2015 r

ZAŁĄCZNIK nr I Art. 92 ust. 1 i 2 UTD

ZAŁĄCZNIK nr 2 Art. 92 ust. 3 i 4 UTD

ZAŁĄCZNIK nr 3 Art. 92a ust. 1 i 6 UTD

3. Uprawnienia Mandatowe Policji  - wykaz wszystkich artykułów, na podstawie których Policjant może nałożyć mandat karny.  Stan prawny: czerwiec 2012 r.

 

 

POL Upraw okladki

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej