Uprawnienia Mandatowe Inspekcji Transportu Drogowego

Format : 147 x 102 mm

 

Zawiera:

1. Taryfikator kwotowo-punktowy.  Stan prawny 11.04.2015

2. Taryfikator naruszeń związanych z Transportem Drogowym ( TD) ;  Stan prawny wrzesień 2015 r

a. Wykaz naruszeń kierującego wykonującego przewóz drogowy
z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego
ZAŁĄCZNIK nr I Art. 92 ust. 1 i 2 UTD


b. Wykaz naruszeń osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub osoby zarządzająca transportem
w przedsiębiorstwie, a także każdej innej osoby wykonującej czynności związane z TD
ZAŁĄCZNIK nr 2 Art. 92 ust. 3 i 4 UTD


c. Wykaz naruszeń podmiotu wykonującego przewóz drogowy
lub inne czynności związane z tym przewozem

ZAŁĄCZNIK nr 3 Art. 92a ust. 1 i 6 UTD

3.  KOMENTARZ DO TARYFIKATORA NARUSZEŃ
ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO USTAWY
O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
z dnia 19 sierpnia 2011 r. .       Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367

 

ITD okladki

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej