Organizatorzy:

  • Jerzy Skobelski, Wydawnictwo RONDO - Bielsko-Biała
  • Zbigniew Kogut, pedagog Szkoły Podstawowej w Łapanowie

Rekomendacja:

  • Kuratorium Oświaty
  • Komenda Wojewódzka Policji

Adresat akcji:

Akcja "Bezpiecznie na Rowerze - ...na dobry start" przeznaczona jest dla dzieci klas III-VI szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych.

Założenia:

  • Dopuszczenie do ruchu drogowego przed sezonem jak największej ilości sprawnych technicznie i prawidłowo wyposażonych rowerów.
  • Wprowadzenie "Paszportu Roweru" jako dokumentu identyfikacyjnego i potwierdzającego właściwą sprawność roweru.
  • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym rowerem.
  • Lansowanie stylu jazdy w kasku rowerowym i ubraniu zapewniającym zwiększoną widoczność.
  • Wdrażanie do odpowiedzialności i dbałośći o stan techniczny pojazdu.

 

  fotoreportaz

- Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie
- Szkoła Podstawowa w Klonówku
- Zakończenie akcji w bocheńskiej Kopalni Soli

Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie
16   17
W Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie dzieci z wielkim zapałem przystąpiły do przeglądu stanu technicznego swoich rowerów. Wielu z nich dodatkowych emocji dostarczyło osobiste spotkanie z Policjantami, którzy nadzorowali i przeprowadzili kontrolę ich pojazdów.

 Szkoła Podstawowa w Klonówku
1 2

Dzieci ze szkoły w Klonówku poważnie potraktowały akcję "Bezpiecznie na Rowerze". Gdy przyszedł dzień stawienia się na szkolnym boisku ze swoimi rowerami, wykazali się wielkim zaangażowaniem i zabrali ze sobą plakat prawidłowo wyposażonego roweru. Plakat otrzymała każda szkoła biorąca udział w Akcji.

Zakończenie akcji - Kopalnia Soli w Bochni
9 6

14.czerwca 2004 roku odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji akcji "Bezpiecznie na Rowerze".

Zakończenie połączone było z podsumowaniem wyników ankiety przeprowadzonej wśród szkół uczestniczących w programie, dotyczącej bezpieczeństwa dzieci na drodze. Jej wyniki ewidentnie wskazują o potrzebie kontynuacji programu  - tym razem o zasięgu ogólnopolskim.

4
7 Do Bochni przyjechało w sumie 250 młodych reprezentantów szkół uczestniczących w Akcji.

Organizatorzy postarali się aby ten dzień był wypełniony samymi atrakcjami: dzieci wzięły udział w zwiedzaniu Kopalni Soli, która wywarła na nich niezapomniane wrażenie.

12 14
Kolejnych emocji dostarczył pokaz rowerowych akrobacji, przeprowadzonych przez prawdziwych fachowców w tej dziedzinie :-)    Obserwując miny dzieci, możemy się domyślać, że niejedno z nich widziałoby siebie w takiej roli.

  15 13Sceneria podziemi bocheńskiej Kopalni Soli sprzyjała rozważaniu proble ma tyk i bezpieczeństwa dziec i na drodze i właściwego stanu technicznego ich rowerów. Każdy z uczestniczących w konferencji wyszedł z niej w prz ekonaniu, że wiele jeszcze należy zrobić w tym temacie.


3 10
Zbigniew Kogut - jeden z Ogranizatorów akcji "Bezpiecznie na Rowerze", a zarazem Koordynator Turniejów Wiedzy o Ruchu Drogowym w Łapanowie, znalazł bardzo dobry kontak z najmłodszymi - lecz najważniejszym Uczestnikami programu.

 
Nie tylko dzieci zostały nagrodzone w bocheńskiej Kopalni za udział w Akcji, lecz także ich nauczyciele Wychowania Komunikacyjnego, którzy przeprowadzali z nimi zajęcia poświęcone tematom zawartym w książeczce "Bezpiecznie na Rowerze - ...na dobry start", która była integralną częścia programu. Nagrody wręcza Organizator - Jerzy Skobelski z Wydawnictwa RONDO (pierwszy od prawej).

 5

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej